Срокът за участие изтече на 31.08.2011. Благодарим на всички участници!

Конкурс "YES"

Победители в конкурса

След оспорвана надпревара и великолепно представяне на всички финалисти в конкурса YES, победители са

Young and energetic scientists

YES Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех.

Ако сте YOUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните регистрационната форма на сайта на RECSES.
Ако сте ENERGETIC. Вие сте млади, иновативни и амбициозни хора, които биха желали да бъдат научени как да презентират своите идеи и/или научни постижения с цел тяхното внедряване и прилагане в индустрията.
Ако сте SCIENTISTS. Вие сте млади учени: бакалаври, магистри, докторанти-амбициозни, перспективни хора, които искат и се стремят техните идеи да бъдат реализирани в полза на икономиката и обществото като консуматор на прогреса.
КАКВО ТЪРСИМ. Може да ни изпратите вашите смели виждания, амбициозни технологични решения, идеи, които вече са развити под формата на вашата дипломна работа, дисертация, научен труд или развита по ваша преценка форма. С радост бихме разгледали и оценили и вашите значими, нетрадиционни и развити концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

С КАКВО ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА. Представете ни вашата дипломна работа, дисертация или пък наберете куража и да развиете всички интересни идеи – няма нужда да пазите всичко в главата Ви.
Темата ви може да бъде в една или няколко от изследователски области: автоматика, електроника и електротехника, компютърни системи и мрежи, телекомуникационни технологии, програмиране и софтуер, механика и машинни технологии, роботика, биотехнологии и медицински изследвания, аграрни технологии, приложна физика, електорнно управление, строителство и архитектура, хранително-вкусова промишленост, контрол на качеството, екология и енергетика.

УЧАСТВАЙ. Докато правите това, което обичате, вие получавате преференциалната полза да представите вашата концепция пред последователи, клиенти, партньори, ментори и/или инвеститори.

АВТОРИТЕТНО ЖУРИ. Представените идеи ще бъдат разгледани и оценени от комисия от учени от академичните среди и представители на водещи иновативни компании. Критериите, по които журито ще определи финалистите и победителите в конкурса са: иновативност, приложимост, индикатори за реализуемост, устойчивост и предпоставки за развитие и мултиплициране, комплексност.

НАГРАДА. Петима от най-добрите кандидати ще представят с презентация и постер своите идеи пред жури на 23.09.2011 г., в гр. Бургас, в рамките на Европейската нощ на учените 2011. Собствениците на трите най-устойчиви, иновативни и конкурентоспособни идеи, ще получат парични награди и участие в специален курс за управление на проекти и научна комуникация в рамките на европейски проект.

Срок

Попълнете електронната форма за регистрация най-късно до 31.08.2011 г.

Наградите в конкурса са осигурени от:

Allianz logo
Контакти:
mobility@fmi.uni-sofia.bg
RECSES
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България БАН
Обекти Аз Буки
Chem-BG.com
Списание 8 Полски институт
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект RECSES - Нощ на учените 2011
СУ 'Св. Климент Охридски' Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Русенски университет 'Ангел Кънчев' Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Бургаски свободен университет GIS Образователен център – Варна