Контакти

София

СУ "Св. Климент Охридски"

Елисавета Гурова
Тел: (+359) 2 971 35 09
Email: elis@fmi.uni-sofia.bg

НИС при СУ "Св. Климент Охридски"

Станимира Йорданова
Тел: (+359) 2 971 35 09
Email: s_yordanova@fmi.uni-sofia.bg

ГИС – трансфер център

Цветелина Йоргова
Тел: (+359) 882 90 91 04
Email: tsveti.yorgova@abv.bg

Клуб "Млади Таланти"

Ина Генчева
Тел: (+359) 888 56 06 05
Email: ina.gencheva@cys.bg

Технически Университет - София

Владислав Славов
Email: vladi_s@abv.bg

Съюз на учените в България

Пенка Лазарова
Тел: (+359) 2 943 30 22
Email: lazarova@usb-bg.org

Единен център за иновации на БАН

Марин Пандев
Тел: (+359) 2 971 47 23
Email: pandeff@jic.bas.bg

Национален Политехнически Музей

Люба Дашовска
Email: dashovska@abv.bg

Бургас

Бургаски Свободен Университет

Милен Балтов
Тел: (+359) 888 69 20 72
Email: mbaltov@bfu.bg

Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Весела Казашка
Тел: (+359) 32 261 352
Email: vesella@uni-plovdiv.bg

Варна

Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"

Ани Куртева
Тел: (+359) 52 601 273
Email: varna@ed-cmfnd.org

Стара Загора

Тракийски университет

Галя Кожухарова
Email: galia_koj@yahoo.com

Русе

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Тодорка Тодорова
Email: ttodorova@ru.acad.bg

За събитието

Европейската нощ на учените ще се проведе на 23 септември 2011 г. едновременно в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас.

Обещаваме отново много изненади, игри, награди и забавления, защото науката е магия, а учените - противно на всеобщото схващане, умеят да се забавляват. Елате и се убедете лично!.

Контакти:
mobility@fmi.uni-sofia.bg
RECSES
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България БАН
Обекти Аз Буки
Chem-BG.com
Списание 8 Полски институт
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект RECSES - Нощ на учените 2011
СУ 'Св. Климент Охридски' Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Русенски университет 'Ангел Кънчев' Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Бургаски свободен университет GIS Образователен център – Варна