Конкурс "BE BIO"

Победители в конкурса

Отличените есета можете да прочетете тук.

Наградите ще бъдат раздадени по време на Европейската нощ на учените 2011 на 23.09.2011 г., 18:00 часа, Технически университет – София, блок 2.

Каква е ролята на екологията в нашия всекидневен живот?
Живеем ли екологично?
Какво да направим, за да живеем в екологична чиста среда?

Ако искате да отговорите на тези въпроси, Вие със сигурност може да участвате в конкурса BE BIO. Разкажете ни за проблемите, които срещате във Вашия всекидневен живот свързани с опазването на околната среда. Споделете ни Вашите идеи за ролята на всеки един от нас в създаването на един екологично чист дом.

А знаете ли за био-технологиите?

Едно от съвременните решения свързани с опазване на околната среда са био-технологиите. Разкажете ни какво знаете за тях, как виждате тяхното място в усилията ни да живеем на една по-чиста планета, използвате ли ги във вашето всекидневие?

Участие в конкурса

За да участвате в конкурса е достатъчно да изпратите вашето мнение под формата на есе или проект, или просто изразете мнение на адрес turesnight@abv.bg в срок до 31.08.2011 г. За участвате в конкурса трябва да сте на възраст до 30 години. Най-интересните мнения и най-добрите идеи ще бъдат наградени в Нощта на учените, на 23.09.2011 г. от 18:00 часа в Технически университет-София!

Не се колебайте ако имате въпроси свързани с участието в конкурса да ги зададете на посочения адрес!
Успех!

Контакти:
mobility@fmi.uni-sofia.bg
RECSES
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България БАН
Обекти Аз Буки
Chem-BG.com
Списание 8 Полски институт
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект RECSES - Нощ на учените 2011
СУ 'Св. Климент Охридски' Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Русенски университет 'Ангел Кънчев' Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Бургаски свободен университет GIS Образователен център – Варна