Панаир на знанието и иновациите

За съжаление, тази година Панаирът на знанието и иновациите за демонстрационни проекти и презентации на участниците в същия конкурс, не се състоя поради организационни и логистични забавяния. Въпреки това, Клуб Млади Таланти успя да проведе успешна информационна кампания и в конкурса взеха участие повече от 15 проекта. Тъй като интересът беше голям, а и предстои да бъдат наградени екипите/участниците с най-комуникативните и добри презентационни умения, бихме искали да информираме всички участници в конкурса, както и всички заинтересовани, че Панаирът ще се състои до края на 2011 г.

Всички ще бъдат уведомени за новото място и дата на Панаира на знанието и иновациите.

Моля, да ни извините за причиненото неудобство.

Победителите в конкурса са:

Плакат: Панаир на знанието и иновациите Целта на Панаира е да популяризира идеите и уменията на бъдещите изследователи на България с интерес към науката, изследванията и иновациите.
2011 година е Международна година на химията. Ето защо, приветстваме проекти и в областта на химията – като неизменна част от нашия модерен живот, ежедневие и съществуване.
Ще почетем с нужното внимание една от най-известните жени в науката и нейния забележителен принос - Мария Кюри. През 2011 година се навършват точно 100 години от награждаването й с Нобелова награда.

Предизвикателството е насочено към ученици и студенти на възраст между 16 и 21 години със знания и умения в областта на технологиите, природните и социалните науки и др.
Приоритет ще имат интердисциплинарни проекти, покриващи две или повече направления.

Направления

Важни дати

Попълнете електронната форма за регистрация най-късно до 30 юли 2011 г.
Подаване на пълни проектни предложения: до 15 август 2011 г.
Обявяване на финалистите на уебсайта на КМТ: 10 септември 2011 г.

newСрокът за кандидатстване в конкурса се удължава до 10 септември 2011 г.

Финал

23 септември, Европейска Нощ на учените, град Пловдив.

Формат за заявяване на участие

  1. Попълнете електронната форма за регистрация.
  2. Следва да се посочат използвана литература и използвани материали с авторски права. Проектите могат да съдържат, като приложение към основния текст, описание на извършените експерименти, лабораторни протоколи, чертежи и снимков материал на макети, статистически данни и всичко, което спомага за оценяване на проектната разработка.
  3. Информацията по т.2 трябва да се изпрати в електронен формат на адрес: fair2011@cys.bg

Журито на конкурса ще се състои от изтъкнати учени, които предварително ще изберат 10 проекта, които да бъдат представени на финалния кръг на Панаира на знанието и иновациите, който ще се проведе тази година в Пловдив на 23 септември 2011 г.
Съставът на журито ще бъде обявен на сайта след 15-ти август.

ФИНАЛНИЯТ КРЪГ ЩЕ ВКЛЮЧВА КРАТКА ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЩАНД

Категории, в които ще бъдат номинирани наградените

Награди

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПАРИЧНИ и/ИЛИ ПРЕДМЕТНИ В СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ, СПОРЕД ОЦЕНКАТА И ПРЕПОРЪКАТА НА ЖУРИТО.

Всички, класирали се на финалния кръг, участници получават сертификати.

Няколко идеи към участниците

Изтъкнете приложимостта на проекта

Всяка дисциплина може да бъде ориентирана към практиката.
Примери за това са телекомуникациите, изследванията за екологично влияние, енергийната ефективност, зелените технологии, оптимизационните задачи, изграждането на информационни мрежи.

Оформление на проекта

Не подценявайте значението на добрата презентация. Атрактивното и убедително презентиране е важно за доброто представяне. Бъдете оригинални и уверени в думите си.

Изберете тема, в която може да осъществите авторски принос, не се фокусирайте само върху това, което е популярно в медиите.
Консултирайте се с преподаватели, представители на индустрията или Академията. Те имат опит, и биха могли да дадат ценен съвет при формулиране и защита на идеята..
В случай, че не можете да намерите научен ръководител, свържете се с нас.
КМТ може да ви помогне с насоки и препоръки, както и да ви свърже с необходимите научни консултанти.

Контакти:
mobility@fmi.uni-sofia.bg
RECSES
Конкурси
Подкрепящи организации
Съюз на учените в България БАН
Обекти Аз Буки
Chem-BG.com
Списание 8 Полски институт
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект RECSES - Нощ на учените 2011
СУ 'Св. Климент Охридски' Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Русенски университет 'Ангел Кънчев' Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Бургаски свободен университет GIS Образователен център – Варна