Приложение на ИКТ технологиите

Приложение на ИКТ технологиите

On September 24, 2018, Posted by , With Comments Off on Приложение на ИКТ технологиите

Албена Антонова
„Искрено вярвам, че по силите на всеки е да промени света.
За това си избрах да работя в университет.
Всеки ден имаме шанса да направим живота по-добър и по-смислен. Търсим истината навсякъде – в миналото и в настоящето, в очите на студентите и младите хора, в дебелите книги, но и в електронните сайтове, в научните достижения и в обмена на знания, в срещите с познати и непознати.
Пътищата към знанията са много, а задаването на въпроси ни доближава до нея. Ако си позволим да останем до очевидното, ще повтаряме как земята е плоска…“

Албена Антонова e изследовател и хоноруван преподавател в Центъра за информационни и комуникационните технологии към Софийския университет.  Изследовател с повече от десет години опит в ИТ и в областта на социалните науки и бизнеса. С удоволствие би оказала подкрепа на всеки, които има нужда от помощ при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– създаване и развиване на идеи за стартиращи компании, бизнес приложения на научни резултати
– моделиране на бизнес модели на стартиращи компании
– финансови модели за развитие на стартиращи компании
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на обучение.

Comments are closed.