Ментори

SvetV2
Социални науки

Светлозар Андреев работи в Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Kомитетa на регионите, Брюксел. Преди това е бил изследовател и преподавал в различни университети в Европа, Съединените щати и Канада.
Завършва колежа на Европа (Natolin, Полша) като магистър по Европейски изследвания. Има докторска степен по социални и политически науки от Европейския университетски институт във Флоренция, Италия.
Има дългогодишен опит като ментор и може да помага на студенти, докторанти и млади иноватори при :
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Реализиране на научни публикации и участие в научни форуми
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
Kомуникацията с него може да бъде както онлайн, така и чрез лични срещи с обучаващия се.

12240457_1121479427863616_2209317882131656962_o - Dessi Vasileva
Генетика и Биотехнологии

Десислава Абаджиева е експерт в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, генетиката и биотехнологиите. Може да бъде полезна на ученици, студенти и млади иноватори, които имат нужда от подкрепа при подготовката на дипломните си работи, или други научни проекти и публикации.
Живее в София и предпочита да се среща лично с тези, които искат да се обучават в изграждане на умения за научна комуникация, както и работа със специализирана апаратура, оборудване и данни.

Albena_Antonova_FEBA
Приложение на ИКТ технологиите

Албена Антонова
„Искрено вярвам, че по силите на всеки е да промени света.
За това си избрах да работя в университет.
Всеки ден имаме шанса да направим живота по-добър и по-смислен. Търсим истината навсякъде – в миналото и в настоящето, в очите на студентите и младите хора, в дебелите книги, но и в електронните сайтове, в научните достижения и в обмена на знания, в срещите с познати и непознати.
Пътищата към знанията са много, а задаването на въпроси ни доближава до нея. Ако си позволим да останем до очевидното, ще повтаряме как земята е плоска…“

Албена Антонова e изследовател и хоноруван преподавател в Центъра за информационни и комуникационните технологии към Софийския университет.  Изследовател с повече от десет години опит в ИТ и в областта на социалните науки и бизнеса. С удоволствие би оказала подкрепа на всеки, които има нужда от помощ при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– създаване и развиване на идеи за стартиращи компании, бизнес приложения на научни резултати
– моделиране на бизнес модели на стартиращи компании
– финансови модели за развитие на стартиращи компании
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на обучение.

Yanica_good
математика

Яница Пехова е докторант в Уорик, Великобритания, със специалност комбинаторика.
Занимава с екстремална теория на графите, теория на вероятностите, и изследвания на сходящи редици от графи. Преди това Яница защитава бакалавърска и магистърска степен в Кеймбридж, Великобритания.
Живее в град Ковънтри, Великобритания и затова предпочита онлайн форма на менторство.
Би помагала на ученици и студенти в областта на математикатa при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– в подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

 

Dimitar Dimitrov
Химия

д-р инж. Димитър Робертов Димитров е химик и експерт в сферата на Хранителните технологии, Микробиология, Биохимия и Енологията.
Живее в град Плевен и предпочита онлайн формата на комуникация.
Въпреки че до сега не е бил ментор, има желание да помага на ученици, студенти и млади иноватори при:
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Подкрепа за работа със специализирана апаратура, оборудване и данни
– Подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– Подкрепа в създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Подкрепа в изграждането на умения за научна комуникация

mk-PICTURE - Margarita Karamihova
История и Етнология

Професор Маргарита Карамихова е етнолог, изследовател с широк кръг научни интереси. Автор е на монографии, съставител е на авторитетни сборници, посветени на миграциите, религиозността, границите.
Ръководител е на 4 успешни докторанта и на многобройни бакалавърски и магистърски тези.

Чете лекции в програми, свързани с културния туризъм в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Като ментор би оказала подкрепа на студенти и докоторанти при:
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работи заедно с обучавания
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на комуникация.

t_balabanov
Информатика и компютърни науки

Тодор Балабанов работи в института по информационни и комуникационни технологии на БАН.
Инженер и доктор по “Информатика и компютърни науки“,  неговата научна експертиза е Модели, методи и системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения.

Има дългогодишен опит като ментор и би оказал подкрепа на студенти и докторанти  при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Живее в София и предпочита личните срещи за консултация.

Vadi
Информатика и Автоматизирани системи

Владислав Славов  е доцент в Техническия университет в София, факултет “Автоматика” и основна движеща сила на провеждания от Клуб Млади Таланти конкурс YES.

Може да помага на студенти и докторанти в областта на информационно-измервателните системи и автоматизиране на процедурите за измерване и контрол при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– подкрепа в създаване на контакти със специалисти в дадената научна област

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Petya Barkova
Хуманитарни науки

Петя Бъркалова е доцент по синтаксис на съвременния български език, в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”. Експерт по лингвистика, граматически формализми, структурография и ментос с дългогодишен опит, би била полезна на докторанти и предприемачи, при прилагането на Иноформационните технологии за хуманитарните сфери, като им помогне при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация
Oрганизира мастър клас „Анализ на реални и идеални модели в лингвистиката“.

Живее в Пловдив и предпочита личните срещи с обучаващите се.

TaniaVladimirova
Информатика и Инженерни науки

Таня Владимирова е професор в катедрата по инженерство в Университета в Лестър, Англия. Научната й експертиза е в областта на микроелектрониката и вградените системи за космически приложения.
Участва като старши изследовател в проекти, свързани с проектиране на интегрални схеми (FPGA и ASIC), преобразуващи се компютърни изчисления, безжични сензорни мрежи, разпределена обработка, изчислителни разузнавателни техники и обработка на изображения за използване на борда на сателитите.
Може да помага на студенти, докторанти и млади иноватори  като ментор в областта на информационните технологии и Инженерните науки и  с удоволствие би оказала подкрепа в:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Предпочита онлайн форма на консултации.

KAterina LAzarova
Физика, Астрономия и Математика

Катерина Лазарова е главен асистент, доктор по Физикохимия и пост-докторант в Института по Оптически материали и технологии при БАН. Завършила е Софийския университет, има 2 магистратури и 2 специализации в чужбина, една от които в ЦЕРН, Швейцария. Преди две години защитава и дисертация в областта на Оптиката и оптичните материали.
Занимава се с експериментална научна работа, писане на научни статии, ръководство и участие в проекти.
Преподава на ученици от всички класове Физика, Астрономия и  Математика.
Може да бъда полезна на всеки, който се интересува от наука и развитие в тази област, за професионално ориентиране още от училище при желание за развитие в природните науки, също така на студенти желаещи помощ при подготовка на дипломни работи за бакалавър или магистър.
Живее в София и може да се среща лично с обучаващите се.

George photo in lab - George Kirov
Медицина, Биология, Екология

Георги Киров е професор по психиатрия в Кардифския университет. Занимава се с генетика. Има голям принос в откриването на хромозомни аберации (copy number variations, CNVs), които имат отношение към нервнопсихиатрични болести, а също така установява тяхната пенетрантност за болести и ролята на естествения подбор върху тяхната честота в общата популация.
Занимавам се и със секвениране. Клиничната му работа е свързан с електро шокова терапия при депресии.
Живее в град Кардиф, Великобритания.
Освен в областта на медицината, може да бъде ментор на студенти и докторанти по Екология и Биология, като им помага в разработката и завършването на научния им проект или в реализирането на научни им публикации и участие в научни форуми.

Ели Гурова
Информационни и комуникационни технологии

Елисавета Гурова е доцент в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Професионалният й опит е формиран в Министерство на транспорта и съобщенията, Генерална дирекция JRC – IPTS на Европейската комисия, в експертни групи на Европейската комисия, EUTELSAT и Съвета на Европа. Научните й изследвания са кросдисциплинарни в областта на управление на знания и отворени иновации, цифрово разделяне, е-умения, е-обучение, мобилност и кариера на учените.
Научната й експертиза е в сферата на Информационните и комуникационни технологии.
Има дългогодишен опит като ментор и при желание от страна на студенти, докторанти и млади иноватори, би оказала подкрепа при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Предпочита онлайн форма на комуникация.

 

Stanislav_Atanasov
Mатематика

Станислав Атанасов има докторска степен по математика от Колумбийския университет, Ню Йорк. Като ментор в тазгодишната Лятна изследователска школа на БАН, той дава насоки на младите учени как да завършат своите проекти и води лекции по Теория на числата.
Иска да продължи да помага на студенти и ученици да се развиват в областта на математиката в
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Borissov-F1_9995_W
Физика

Румен Борисов е завършил физика в СУ, има докторантура от САЩ. Като учен е работил върху квантуването на гравитацията. Работил е в американска компания за разработка на софтуер и управленско консултиране в САЮ и в България.
От 2011 г. работи в Брюксел към програмата Бъдещи и нововъзникващи технологии, където организира оценяването на проектни предложения подадени към програмата и наблюдава изпълнението на финансираните проекти.
Има дългогодишен опит като ментор и желае да помога на докторанти в изграждането на умения за научна комуникация и/или при разработката и завършването на научен проект, реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

Предпочита онлайн формата на обучение.

Vesela - vesela kazashka
Хуманитарни науки

Ас. д-р Весела Казашка работи в Пловдивския университет от 1998 г. до 2015 година като директор на поделение „Научна и приложна дейност”, а по настоящем е университетски преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и ръководител на отдел „Административен” на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив.
Преподава приобщаващо образование и финансово управление и контрол.
Интересите й са в областта на специалното образование – приобщаващо образование, арт терапия и проектно финансиране.
Живее в Пловдив и предпочита онлайн формата на консултации при:
– изграждането на умения за научна комуникация
– разработване на научен проект
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

nadezhda aplakova colour photo pony tail_1 - Nadezhda Aplakova
Mатематика

Надежда Аплакова е математик в Института по математика и информатика при БАН,  Предпочита онлайн формата на комуникация и би могла да помогне на ученици и студенти в:
– подготовката им за състезания и форуми
– разработката на проекти и реализацията на научни публикации
– както и подкрепа за работа със специална апаратура и динамичен математически софтуер.

Penka_Vatova
Литература

Доц. д-р Пенка Ватова работи в направление История на новата и съвременна българска  в Института за литература при БАН. Завършила е българска филология и е защитила дисертация на тема „Литературният живот в периодичния печат през годините на войните (1912–1918)“.
Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението, историята на литературния периодичен печат, културната идентичност.
Има богат опит като ментор и би помогнала на студенти, докторанти и млади иноватори при:
– Разработката и завършването на научения им и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на комуникация.

MargaritaApostolova
Биология, Екология, Медицина и Нанотехнологии

Маргарита Апостолова е професор в Института по молекулярна биология при БАН. Нейната научна експертиза  е в сферата на Екологията и Биологията, медицина и нанотехнологиите. Като ментор с дългогодишен опит би помагала на ученици, студенти или докторанти при разработката и завършването на техния научен проект или в разработването на напълно нов, по който да работят заедно с обучавания.
С готовност би оказала подкрепа също при:
– работата със специализирана апаратура, оборудване и данни
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация.

Screen Shot 2018-10-21 at 22.37.48
Cоциални науки

Боян Пенев работи в областта на социалните науки.
До сега не е бил ментор, но би искал да помага на ученици и/или студенти при разработката на научен проект.

Предпочита онлайн форма на комуникация.