За нас

Клуб Млади Таланти (КМТ) е неправителствена организация, създадена през 2005 година от приятели и ентусиасти, които искат да подкрепят, подпомагат и развиват научните интереси и талантите на младите хора.

  • КМТ създава устойчива среда за развитие на младите хора с интереси в областта на науката, технологиите и изкуството;
  • КМТ развива и подкрепя идеи, инициативи и дейности, развиващи интереса към науката, технологиите и изкуството сред младите хора и създаващи възможности за тяхното професионално развитие;
  • КМТ се стреми да насърчава свободния обмен на идеи и информация на научни знания и интелектуални ценности;
  • КМТ подкрепя широка национална мрежа за разпространение на информация към учебните заведения за кандидатстване в конкурсите InnoFair, Young and Energetic Scientists, както  и в други национални, европейски и международни инициативи, като конкурс „Млади таланти”, INESPO, Intel ISEF и др.;
  • КМТ се стреми да повиши конкурентоспособността и адаптивността на младите хора по отношение на търсенето и намирането на информация и консултация, свързана със стипендии, финансиране на проекти, научни конкурси и други прояви, свързани с дейността на КМТ;
  • Осем поредни години Клубът е един от основните генератори на идеи и организатори в европейски проект “Нощ на учените”, финансиран по рамковата програма за научни изследвания на ЕС (FP6, FP7).
  • При реализирането на ежегодните прояви “Нощ на учените” КМТ работи съвместно и е ценен партньор от научни институции и университети – БАН, Съюз на учените в България, Съюз на физиците в България; Софийски университет “Климент Охридски”, Технически университет – София, Пловдивски университет, Медицински университет – Пловдив, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Тракийски университет и др.