Стартира YES! Очакваме вашите проекти до 28-ми ноември

Стартира YES! Очакваме вашите проекти до 28-ми ноември

On October 22, 2018, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

За девета поредна година КЛУБ МЛАДИ ТАЛАНТИ стартира конкурса за иновационни проекти на млади учени YOUNG AND ENERGETIC SCIENTISTS (YES). Превърнал се вече в традиция YES е конкурс, в който могат да участват студенти и докторанти със смели и иновативни идеи, които да разработят като проектно предложение.
Ако имате научен проект и/или идея за нова технология или иновация, която съдържа потенциал да реши проблем на обществото, да създаде нов продукт или да подобри процес, Клуб Млади Таланти ви кани да участвате в поредното годишно провеждане на конкурс “Young and Energetic Scientists” (YES).
YES подкрепя и награждава градивни инициативи, промотира идеите на млади и амбициозни хора с изследователски интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса, между амбицията и успеха.
Основните правила на конкурса са:
Y-OUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години
E-NERGETIC. Вие сте иновативно мислещи хора, които искат да презентират своите идеи и постижения пред широка публика и търсят подкрепа за реализация.
S-CIENTIST. Вие сте млади учени: студенти или докторанти в подготовка на дисертация и/или участващи в научноизследователски екип.
Висока оценка получават проекти, които са интердисциплинарни, приложно ориентирани, с оригинално авторско съдържание или в значителна степен доразвита допълнителна функционалност. Проектът може да съдържа и фази, чието изпълнение вече е приключило и да съдържа описание, плануване и изпълнение на последяващата част от реализацията на проектната идея.

Приоритетите:
 нови материали, процеси и технологии за интелигенти решения;
 чиста природа и зелени градове;
 иновации за по-добро здраве и здравословен начин на живот;
 сигурни и устойчиви информационни технологии и решения за индустрията
Конкурсът подпомага проекти в изключително широк спектър от научни направления.
За първа година сред тях е и направление „Културно-историческо наследство“. Успешният проект трябва да съчетава различни методи на изследване и/или информационни технологии.
Възможностите
Ако сте сред петимата финалисти, Ви се предоставя изключителната възможност да представите Вашата идея и да я рекламирате пред енергична аудитория, представители на бизнеса, академичните среди, журналисти и ментори.
Субсидията която получава печелившия проект е по индивидуална преценка на журито и може да бъде финансиране на проектната идея, менторска помощ за нейното доразвиване и реализиране, специализация във високотехнологичен институт на водещия автор на проекта или промотиране с цел намиране спонсор за реализация комерсиалната част на проект.
Клуб Млади Таланти финансира и индивидуални парични поощрителни награди:
– Първа награда за докторанти – 900 лв.
– Втора награда за докторанти – 400 лв.
– Трета награда за докторанти – материална
– Първа награда за студенти – 500 лв.
– Втора награда за студенти – 200 лв.
– Трета награда за студенти – материална
Организаторите на конкурса ще окажат подкрепа при подготовката на проекта на всеки участник, който има нужда от това. Научен-ментор ще на ваше разположение по време на подготовката на Вашия проект.
Регламентът на конкурса “Young and Energetic Scientists ” , както и данни за връзка с организаторите ще намерите на интернет адреса ни http://innofair.cys.bg/yes/ .
Проектите се подават през официалната страница на конкурса. Краен срок за подаване YESг.

Comments are closed.