Физика

Физика

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Физика

Румен Борисов е завършил физика в СУ, има докторантура от САЩ. Като учен е работил върху квантуването на гравитацията. Работил е в американска компания за разработка на софтуер и управленско консултиране в САЮ и в България.
От 2011 г. работи в Брюксел към програмата Бъдещи и нововъзникващи технологии, където организира оценяването на проектни предложения подадени към програмата и наблюдава изпълнението на финансираните проекти.
Има дългогодишен опит като ментор и желае да помога на докторанти в изграждането на умения за научна комуникация и/или при разработката и завършването на научен проект, реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

Предпочита онлайн формата на обучение.

Comments are closed.