Медицина, Биология, Екология

Медицина, Биология, Екология

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Медицина, Биология, Екология

Георги Киров е професор по психиатрия в Кардифския университет. Занимава се с генетика. Има голям принос в откриването на хромозомни аберации (copy number variations, CNVs), които имат отношение към нервнопсихиатрични болести, а също така установява тяхната пенетрантност за болести и ролята на естествения подбор върху тяхната честота в общата популация.
Занимавам се и със секвениране. Клиничната му работа е свързан с електро шокова терапия при депресии.
Живее в град Кардиф, Великобритания.
Освен в областта на медицината, може да бъде ментор на студенти и докторанти по Екология и Биология, като им помага в разработката и завършването на научния им проект или в реализирането на научни им публикации и участие в научни форуми.

Comments are closed.