Mатематика

Mатематика

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Mатематика

Надежда Аплакова е математик в Института по математика и информатика при БАН,  Предпочита онлайн формата на комуникация и би могла да помогне на ученици и студенти в:
– подготовката им за състезания и форуми
– разработката на проекти и реализацията на научни публикации
– както и подкрепа за работа със специална апаратура и динамичен математически софтуер.

Comments are closed.