Информатика и компютърни науки

Информатика и компютърни науки

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Информатика и компютърни науки

Тодор Балабанов работи в института по информационни и комуникационни технологии на БАН.
Инженер и доктор по “Информатика и компютърни науки“,  неговата научна експертиза е Модели, методи и системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения.

Има дългогодишен опит като ментор и би оказал подкрепа на студенти и докторанти  при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Живее в София и предпочита личните срещи за консултация.

Comments are closed.