Информационни и комуникационни технологии

Информационни и комуникационни технологии

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Информационни и комуникационни технологии

Елисавета Гурова е доцент в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Професионалният й опит е формиран в Министерство на транспорта и съобщенията, Генерална дирекция JRC – IPTS на Европейската комисия, в експертни групи на Европейската комисия, EUTELSAT и Съвета на Европа. Научните й изследвания са кросдисциплинарни в областта на управление на знания и отворени иновации, цифрово разделяне, е-умения, е-обучение, мобилност и кариера на учените.
Научната й експертиза е в сферата на Информационните и комуникационни технологии.
Има дългогодишен опит като ментор и при желание от страна на студенти, докторанти и млади иноватори, би оказала подкрепа при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Предпочита онлайн форма на комуникация.

 

Comments are closed.