Кандидатура на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019 г. Столична община

Събитията на Европейската нощ на учените 2013 се реализират в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата - 2019 г.


Присъединете се към нощта на учените!

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора". На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012). Тази година Нощта на учените ще се проведе на 27 Септември под мотото е TРИЪГЪЛНИКЪТ НА ЗНАНИЕТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

"Ние сме част от вас, станете и вие част от нас!"

В днешното информационно общество значението на професията на учения е от изключително значение за съвременното развитие на държавата. Ако обичате предизвикателствата и не сте направили все още вашия избор, кариерата в науката, образованието и иновациите е ценна реализация. Тя може да се окаже вашият път. От нашата Нощ на учените ще откриете, че учените са интелигентни, забавни с чувство за хумор, непосредствен начин на общуване и получаващи удоволствие от своята реализация.

"Голямата наука възниква от най-малката идея."

Същевременно, обединявайки всички страни-членки в Европейския съюз в тази обща платформа за популяризиране на учените и тяхната работа, ние ще ви покажем значението и влиянието на самата наука в нашия ежедневен забързан живот чрез демонстрации, изложби и дискусии, свързани с последни значими иновационни и технологични разработки в различни сектори като енергия, нови материали, качество на живот.

"Живея за да уча, уча за да живея!"

Много от инициативите в Нощта на учените са посветени на младите хора – тяхното представяне като бъдещите таланти на България.

Видео кадри от минали събития
Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
British Council
БАН Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна
Медийни партньори
БНТ БТА
ВВС - Знание
Вестник Труд
TV1
Финансово съдействие
Researchers' Night 7РП Marie Curie Actiona
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2013
Нов Български университет Клуб Млади таланти Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев'