Home Contact

Конкурс "YES"

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнес, между амбицията и успеха.

Ако си Y-OUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните регистрационната форма, която може да свалите от тук и да изпртатите на адрес yes@cys.bg най-късно до 9.09.2013 г.

Ако си E-NERGETIC. Вие иновативно мислещи хора, които искат да научат как да презентират своите идеи и/или научни постижения с цел тяхното приложение в индустрията и/или социалния сектор.

Ако си S-CIENTISTS. Вие сте млади учени: студенти в подготовка на дипломна работа и/или участващи в научноизследователски екип, докторанти или пост-докторанти, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

С радост бихме разгледали и оценили и вашите нетрадиционни концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

Клуб "Млади таланти"
Web Master