Нощ на учените 2010 - REACT  

Европейска нощ на учените 2010

REACT - 24.09.2010

  Клуб Млади Таланти
КМТ   |   Описание REACT   |   Анкета   |   Конкурси 2010   |   Търси се...   |   Програма

Основните партньори, част от консорциумa на проекта REACT - REsearchers in Industry and ACademy for Technology Development, финансиран по Седма Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и технологично развитие, вече четири последователни години организират „Европейската нощ на учените” в България, със съдействието на много партниращи организации на национално и местно ниво като Софийския университет «Св.Кл.Охридски», Българската академия на науките, Съюзът на учените в България, Националният политехнически музей, Националният природонаучен музей, Българското национално радио и много други.
Всяка година, стремежът на екипа е да насочи общественото внимание към различни области на науката като физика и технологиите (2006 г.), археология и история (2007 г.), биология, химия и екология (2008 г.) и астрономия (2009 г.). Събитията бяха много успешни и високо оценени от обществото и най-вече от младите хора, за които винаги има планирани възможности за участие в инициативата. В началото, тези т.нар. Нощи бяха едни от първите мероприятия, наред с научните кафенета, провеждани в България, насочени към привличане вниманието на гражданите относно ролята на изследователите и науката като цяло в нашето ежедневие, икономическото развитие, социалното благополучие и по-нататъшната интеграция в общия европейски дом.
Сега за нас, Европейската нощ на учените, се превърне в редовен обществен форум, на който всички ние – граждани, родители и деца, учени и студенти, можем да се срещнем с българските научни постижения, да разберем повече за нашите изследователи и да получим повече знания по конкретни теми.
На базата на проучванията на общественото мнение, направени през последните години, консорциумът реши да насочи своите усилия към разширяване на демонстрационната част от планираните дейности в Европейската нощ на учените с цел припознаване значението на изследователите за обществото и икономиката на България. Затова като основна тема на този амбициозен проект за 2010 г. беше избрана темата „Изследователите в индустрията и академията за технологичното развитие на страната” в подкрепа на политиките на ЕС за повишаване на общественото признаване на учените и тяхната роля за икономическия растеж и качество на живот и за насърчаване на младите хора да развиват научна кариера. Акцентът, на повече дейности по реализирането на Европейската нощ на учените, ще бъде насочен най-вече към младото поколение, поради наличието на проблеми като недостиг на изследователи в някои региони и индустрии и застаряването на заетите в научната сфера.
Допълнително, проектът цели: Консорциумът реши в дейностите по проекта да се акцентира и върху ролята на жените учени в България, както и да бъдат предадени две важни съобщения: „Европейските изследователи за икономически растеж и качество на живот” и „Изследователите умеят да се забавляват и притежават различни таланти”.
Не на последно място, за изпълнението на тези амбициозни цели, организаторите на Европейската нощ на учените през 2010 г. ще съобразят и няколко много важни приоритета на Европейския съюз, залегнали в различни програми и стратгически документи като:

Организатори:

Партньори:

Медии:

Плакат-символ Европейска Нощ на Учените


Уеб-сайтът е публикуван с финансовото съдействие на Европейската комисия - проект REACT.

Европейски флагВръщане към началната страница