CYS Gallery

Club Young Scientists Gallery

 
 

Search results - "порта,"
ЗАПАДНА_ПОРТА_НА_ХОТАЛИЧ(ПОГЛЕД_ОТВЪН).JPG
ЗАПАДНА ПОРТА НА ХОТАЛИЧ ПОГЛЕД (ПОГЛЕД ОТВЪН)655 viewsПортата се оказа по-близо до северния зид и това нейно крило, с добре запазена и оформена западна стена отвън, е дълго само 4,5м, широко 1,9м и високо 2,20 м. Ширината на самата порта е 1,90 м. Южното крило също добре запазено на същата височина е широко 2 м и продължава на югозапад. Самата порта, широка 2 м, има опростен план, без пиластри, разширения или други допълнителни преправки. Вътре между стените на помещенията, се образува площадка с лек наклон към портата. Голямата денивелация на терена на изток и събиращата се от дъждове и снегове вода е наложило в средата на портата да бъде оставен малък канал между два банкета, долепен на фуга до вътрешните й зидове. Той е оформен от плочести камъни, обмазани с хоросан с ширина 0,60 - 0,70 м и дълбочина 0,40 м. При разчистването се оказа, че е засипан с пръст и пепел.
Преминаването през портата, вероятно е ставало по дървена скара, която изгоряла при опожаряването. Ако подът е бил застлан с каменни плочи, щяха да се открият поне части от тях. Вътрешната стена на северното крило на портата е измазано с розов хоросан от чукани тухли, вар и по-едър чакълест пясък.
На разстояние 4,70 м от портата, към южната вътрешна стена на крепостния зид има друг, перпендикулярен с дължина 2,80 м. Най-вероятно това е основа на каменно стълбище за изкачване върху куртината на крепостната стена.
PICT0027ob.jpg
Хисар капия746 views Крепостната порта Хисар капия е един от символите на Пловдив. Над външната арка на свода добре личи градеж, характерен с ограждането на всеки камък с парчета червена тухла, споени с бел хоросан - нещо типично за българското строително майсторство от периода на Втората българска държава. През Възраждането и в началото на ХХ век портата е претърпявала нови преустройства с цел да се предпази от срутване.
   
2 files on 1 page(s)