CYS Gallery

Club Young Scientists Gallery

 
 

Home > U-Night > REGGAE
Click to view full size image
ИЗТОЧНА СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА
. Църквата е възстановена през османския период, като подът е застлан с плочи, а покрай стените са оформени бордюри, с ширина 0,35 - 0,40 м, обмазани с хоросан, които служели за седалки. В църковното строителство поставянето на скамейки покрай стените се среща рядко. То е характерно за раннохристиянската и късносредновековната епохи. В литературата съществува спор и за тяхното предназначение. При църквата от Хоталич допълнително е преграден олтара, а североизточният ъгъл е оформен като маса за църковните треби. Подобно преграждане не е известно в нито една от проучените досега църкви, включително от османския период.
ЗАПАДНА_ПОРТА_НА_ХОТАЛИЧ(ПОГЛЕД_ОТВЪН).JPG ИЗГЛЕД_НА_МЕСТНОСТА_ОТ_НАЙ_-_ВИСОКОТО_МЯСТО~0.JPG ИЗТОЧНА_СРЕДНОВЕКОВНА_ЦЪРКВА~0.JPG ИЗТОЧНИЯ_КВАРТАЛ_НА_СЕЛИЩЕТО.JPG СЕВЕРНА_КРЕПОСТНА_СТЕНА.JPG