Михаела Николова

Михаела Николова

On October 28, 2015, Posted by , With Comments Off on Михаела Николова

Секретар съм на Innofair от 2012г. до сега, както и организатор в Ученическия институт по математика и информатика към БАН от 2014г. Обучавам българските отбори за Intel ISEF, EUCYS, INESPO и Expo Sciences Luxembourg – подготовката на отборите включва основни факти за говоренето пред публика, елементи от теорията на невербалната комуникация, с оглед на по-доброто презентиране на участниците и поведението им пред интервюиращи, както и съвети за оформлението на постерите.

Уча психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Радвам се, че съм част от КМТ, защото този тип работа ми доставя удоволствие и правим нещо полезно за най-добрите бъдещи учени.

Comments are closed.