Mатематика

Mатематика

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Mатематика

Яница Пехова е докторант в Уорик, Великобритания, със специалност комбинаторика.
Занимава с екстремална теория на графите, теория на вероятностите, и изследвания на сходящи редици от графи. Преди това Яница защитава бакалавърска и магистърска степен в Кеймбридж, Великобритания.
Живее в град Ковънтри, Великобритания и затова предпочита онлайн форма на менторство.
Би помагала на ученици и студенти в областта на математикатa при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– в подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

 

Comments are closed.