Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Хуманитарни науки

Ас. д-р Весела Казашка работи в Пловдивския университет от 1998 г. до 2015 година като директор на поделение „Научна и приложна дейност”, а по настоящем е университетски преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и ръководител на отдел „Административен” на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) – Пловдив.
Преподава приобщаващо образование и финансово управление и контрол.
Интересите й са в областта на специалното образование – приобщаващо образование, арт терапия и проектно финансиране.
Живее в Пловдив и предпочита онлайн формата на консултации при:
– изграждането на умения за научна комуникация
– разработване на научен проект
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

Comments are closed.