Хуманитарни науки

Хуманитарни науки

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Хуманитарни науки

Петя Бъркалова е доцент по синтаксис на съвременния български език, в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”. Експерт по лингвистика, граматически формализми, структурография и ментос с дългогодишен опит, би била полезна на докторанти и предприемачи, при прилагането на Иноформационните технологии за хуманитарните сфери, като им помогне при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация
Oрганизира мастър клас „Анализ на реални и идеални модели в лингвистиката“.

Живее в Пловдив и предпочита личните срещи с обучаващите се.

Comments are closed.