Химия

Химия

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Химия

д-р инж. Димитър Робертов Димитров е химик и експерт в сферата на Хранителните технологии, Микробиология, Биохимия и Енологията.
Живее в град Плевен и предпочита онлайн формата на комуникация.
Въпреки че до сега не е бил ментор, има желание да помага на ученици, студенти и млади иноватори при:
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Подкрепа за работа със специализирана апаратура, оборудване и данни
– Подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– Подкрепа в създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Подкрепа в изграждането на умения за научна комуникация

Comments are closed.