Физика, Астрономия и Математика

Физика, Астрономия и Математика

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Физика, Астрономия и Математика

Катерина Лазарова е главен асистент, доктор по Физикохимия и пост-докторант в Института по Оптически материали и технологии при БАН. Завършила е Софийския университет, има 2 магистратури и 2 специализации в чужбина, една от които в ЦЕРН, Швейцария. Преди две години защитава и дисертация в областта на Оптиката и оптичните материали.
Занимава се с експериментална научна работа, писане на научни статии, ръководство и участие в проекти.
Преподава на ученици от всички класове Физика, Астрономия и  Математика.
Може да бъда полезна на всеки, който се интересува от наука и развитие в тази област, за професионално ориентиране още от училище при желание за развитие в природните науки, също така на студенти желаещи помощ при подготовка на дипломни работи за бакалавър или магистър.
Живее в София и може да се среща лично с обучаващите се.

Comments are closed.