Социални науки

Социални науки

On October 29, 2018, Posted by , With Comments Off on Социални науки

Светлозар Андреев работи в Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) към Kомитетa на регионите, Брюксел. Преди това е бил изследовател и преподавал в различни университети в Европа, Съединените щати и Канада.
Завършва колежа на Европа (Natolin, Полша) като магистър по Европейски изследвания. Има докторска степен по социални и политически науки от Европейския университетски институт във Флоренция, Италия.
Има дългогодишен опит като ментор и може да помага на студенти, докторанти и млади иноватори при :
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Реализиране на научни публикации и участие в научни форуми
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
Kомуникацията с него може да бъде както онлайн, така и чрез лични срещи с обучаващия се.

Comments are closed.