Mатематика

Mатематика

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Mатематика

Станислав Атанасов има докторска степен по математика от Колумбийския университет, Ню Йорк. Като ментор в тазгодишната Лятна изследователска школа на БАН, той дава насоки на младите учени как да завършат своите проекти и води лекции по Теория на числата.
Иска да продължи да помага на студенти и ученици да се развиват в областта на математиката в
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми.

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Comments are closed.