Литература

Литература

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Литература

Доц. д-р Пенка Ватова работи в направление История на новата и съвременна българска  в Института за литература при БАН. Завършила е българска филология и е защитила дисертация на тема „Литературният живот в периодичния печат през годините на войните (1912–1918)“.
Научните ѝ интереси са в областта на историята на българската литература след Освобождението, историята на литературния периодичен печат, културната идентичност.
Има богат опит като ментор и би помогнала на студенти, докторанти и млади иноватори при:
– Разработката и завършването на научения им и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– Реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Comments are closed.