Информатика и Инженерни науки

Информатика и Инженерни науки

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Информатика и Инженерни науки

Таня Владимирова е професор в катедрата по инженерство в Университета в Лестър, Англия. Научната й експертиза е в областта на микроелектрониката и вградените системи за космически приложения.
Участва като старши изследовател в проекти, свързани с проектиране на интегрални схеми (FPGA и ASIC), преобразуващи се компютърни изчисления, безжични сензорни мрежи, разпределена обработка, изчислителни разузнавателни техники и обработка на изображения за използване на борда на сателитите.
Може да помага на студенти, докторанти и млади иноватори  като ментор в областта на информационните технологии и Инженерните науки и  с удоволствие би оказала подкрепа в:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– разработване на нов проект, по който да работят заедно с обучавания
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми

Предпочита онлайн форма на консултации.

Comments are closed.