Информатика и Автоматизирани системи

Информатика и Автоматизирани системи

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Информатика и Автоматизирани системи

Владислав Славов  е доцент в Техническия университет в София, факултет “Автоматика” и основна движеща сила на провеждания от Клуб Млади Таланти конкурс YES.

Може да помага на студенти и докторанти в областта на информационно-измервателните системи и автоматизиране на процедурите за измерване и контрол при:
– разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– подкрепа в реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– подкрепа в създаване на контакти със специалисти в дадената научна област

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Comments are closed.