История и Етнология

История и Етнология

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on История и Етнология

Професор Маргарита Карамихова е етнолог, изследовател с широк кръг научни интереси. Автор е на монографии, съставител е на авторитетни сборници, посветени на миграциите, религиозността, границите.
Ръководител е на 4 успешни докторанта и на многобройни бакалавърски и магистърски тези.

Чете лекции в програми, свързани с културния туризъм в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Като ментор би оказала подкрепа на студенти и докоторанти при:
– Разработката и завършването на научен и/или иновационен проект
– Разработване на нов проект, по който да работи заедно с обучавания
– Създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– Изграждането на умения за научна комуникация

Предпочита онлайн форма на комуникация.

Comments are closed.