Генетика и Биотехнологии

Генетика и Биотехнологии

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Генетика и Биотехнологии

Десислава Абаджиева е експерт в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, генетиката и биотехнологиите. Може да бъде полезна на ученици, студенти и млади иноватори, които имат нужда от подкрепа при подготовката на дипломните си работи, или други научни проекти и публикации.
Живее в София и предпочита да се среща лично с тези, които искат да се обучават в изграждане на умения за научна комуникация, както и работа със специализирана апаратура, оборудване и данни.

Comments are closed.