Биология, Екология, Медицина и Нанотехнологии

Биология, Екология, Медицина и Нанотехнологии

On October 21, 2018, Posted by , With Comments Off on Биология, Екология, Медицина и Нанотехнологии

Маргарита Апостолова е професор в Института по молекулярна биология при БАН. Нейната научна експертиза  е в сферата на Екологията и Биологията, медицина и нанотехнологиите. Като ментор с дългогодишен опит би помагала на ученици, студенти или докторанти при разработката и завършването на техния научен проект или в разработването на напълно нов, по който да работят заедно с обучавания.
С готовност би оказала подкрепа също при:
– работата със специализирана апаратура, оборудване и данни
– реализирането на научни публикации и участие в научни форуми
– създаване на контакти със специалисти в дадената научна област
– изграждането на умения за научна комуникация.

Comments are closed.