Награди на YES 2016

Награди на YES 2016

On January 5, 2017, Posted by , In Uncategorized, With No Comments

Класиране на студентските проекти:

1во място и парична награда от 500 лв. получи Даяна Йорданова Димитрова с проект “Използването на магнитни нанохибридни абсорбенти покрити с металотионини за високоефективно пречистване на промишлени води”
2ро място и парична награда от 200 лв. получи Дейвид Йорданов с проект “Умен град и пространство (Smart city and space). Интерактивна карта на замърсеността на въздуха в големия град”
3то място и парична награда от 50 лв. и ваучер за 50 лв. бяха присъдени на Мариан Хосе Миланес “Разработване на екологосъобразни, корозионнозащитни покрития за алуминиеви сплави с повишени показатели на устойчивост”

Класиране на докторантските проекти:

1-во място и парична награда от 900 лв. получи Данаил Савов
Минчев с проект “Експресионен анализ на човешки ендогенни ретровирусни елементи (HERV) в проби от периферна кръв при деца разстройство от аутистичния спектър (ASD)”
2-ро място и парична награда от 400 лв. бяха присъдени на Явор Асьов и неговия проект “Продължително мониториране на кръвната захар за подобряване на гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет тип 2 на инсулинолечение”
3-то място и парична награда от 50 лв. и ваучер на същата стойност спечели Златина Веселинова Петева с нейния проект “Безопасна храна от морето”
4-то място и сертификат за участие бяха определени за Мария Савова Евтимова с проект “Семантични агенти за персонализирано търсене”
5-то място и сертификат за участие журито присъди на Ния Златкова Петрова и проекта “Биохербициди, получени от растения от българската флора”

Екипът на КМТ благодари на всички участници и им желае много успехи и до нови срещи!

Comments are closed.