Star Night
Начало
Конкурси
Резултати от конкурси
Контакт
Официален сайт
Клуб млади таланти
...
...
British Council
Списание 8

400 години от телескопа на Галилей и ... краят на света през 2012 г.

Накратко беше представена историята на телескопа в астрономията и ролята му за съвременната научна картина на света, каква е връзката на тази картина със съвременните псевдонаучни кошмари и страхове на широката публика.
Презентатор: доц. д-р Валери Голев
Доц. д-р Валери Голев е ръководител на катедра "Астрономия", СУ "Св.Климент Охридски" и заместник-председател на Съюза на физиците в България. Той е член на Управителния съвет на Съюза на астрономите в България и основател на Софийския клуб по фантастика "Иван Ефремов".
Web master