Нощ на учените
Европейска нощ на учените 2008
София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Варна, Добрич и Русе

RECAME - 26.09.2008

Покана и програма на нощта на учените
Със съдействието на Европейската комисия на 26 септември 2008 г. за трета поредна година в цяла Европа ще се проведе Нощ на учените, посветена на всички, които се занимават професионално с наука, както и на младите хора, за които тя е магия и бъдеща кариера.

Целта на всички прояви в Европа е да предизвикат широк интерес към учените и тяхната роля в обществото и в ежедневието на хората. Събитията ще дадат възможност на учените да са близко до хората, да участват в дискусии и общи забави и да се покажат с техните човешки качества, житейски умения и творчески талант.

Проектът RE*CAME се финансира от Европейската комисия в рамките на подпрограма "Хора" на Седма Рамкова програма. Фокусиран е върху учени, работещи в сферата на природните науки и в частност - на биологията, химията и околната среда с цел запазване на природните ресурси за бъдещите поколения и създаване на благоприятна среда за устойчиво развитие на нашата страна и континент. Важна цел на проекта е да насърчи диалога между науката и обществеността по отношение на устойчивото екологично развитие и да представи приноса на българските учени в тази насока.

В България, в рамките на проекта RE*CAME, консорциум от Агенцията за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ) – Екорегиони (координатор), Софийски университет "Св. Кл. Охридски"- Център за технологии на информационното общество, Технически университет – София, Тракийският университет - Стара Загора, Русенският университет "Ангел Кънчев", Техническият университет – Варна, Асоциацията за Европейска интеграция и информация и Клуб Млади Таланти и с партньорството на национално и местно ниво със Съюза на учените в България, музеи, общини и много други организации, организира на 26 септември 2008 г. паралелно редица събития в София, Варна, Стара Загора, Русе, Добрич, Сливен и Пловдив.Нощта на учените в София стартира в 18 ч. в Зала 6 (и фоайе) на Националния дворец на културата.

Очаквайте:


16.00 – 20.00 Свободно посещение /Отворени врати/ в Националния природонаучен музей към Българската академия на науките. Това е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Той съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина - над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Сред експозициите музея може да видите мад 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около 1200 вида хербарни образци от флората на България.

16.00 – 20.00 Свободно посещение /Отворени врати/ в Националния политехнически музей от 16.00 ч. (адрес "Опълченска" 66)/ Националният политехнически музей съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника.

И още: много изненади, томболи, награди за публиката, танци и коктейл …

Конкурси 2008


Видео материал Нощ на Учените 2008 (mpg формат - 519мБ)


Уеб-сайтът е публикуван с финансовото съдействие на Европейската комисия - проект RECAME.

Връщане към началната страница